سازمانهای تحت پوشش این سامانه

 آزمایشی برای ادارات استان بوشهر  اداره کل زندانهای استان خوزستان
 آزمایشی برای ادارات استانهای خراسان  اداره کل زندانهای استان لرستان
 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان
 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان  اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان
 اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان  اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان  امور مالیاتی استان تهران
 اداره کل ثبت احوال استان خوزستان  دادگستری کل استان خوزستان
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان  سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان
 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

برای مشاهده پیام نوروزی کلیک کنید